Siirry pääsisältöön
Päi­jän­teen­ka­tu 9 B 1, 15140 Lah­ti

Palvelut

Hyvin tehty työ, asiantuntemus sekä pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet ovat palvelutoimintamme ytimessä. Kymmenien vuosien asiakassuhteet eivät ole meille harvinaisia. Meiltä löydät saman katon alta suunnittelupalvelut asemakaavojen laatimisesta rakennus-, sisustus- ja opastesuunnitteluun saakka.

Alue­suunnittelu

Aluesuunnittelulla määritetään tontin tai laajemman aluekokonaisuuden käyttö, rakentamisen määrä ja sijoittuminen, luonto- ja viheralueet sekä liittyminen ympäröivään alueeseen. Samalla rakennetaan hankkeelle toteutuspolku. Meillä on pitkä historia ja paljon näkemystä erilaisten vapaa-ajankeskusten aluesuunnittelusta ja kaavoituksesta.

 • Alueiden kehittämis- ja yleissuunnitelmat
 • Aluemallinnus ja 3D-havainnekuvat
 • Asemakaavoitus
 • Viranomaisyhteistyö
 • Lähiympäristösuunnittelu

Hanke­suunnittelu ja kehitys

Hankesuunnittelun tarkoituksena on määritellä hankkeen tavoitteet ja reunaehdot yhteistyössä eri osapuolten kanssa, sekä laatia viitesuunnitelmat päätöksentekoa ja kustannustarkastelua varten.
Hankekehitys kartoittaa kiinteistön mahdollisuuksia ja toimintoja sekä tutkii vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Tarjoamme:

 • Hankeselvitykset ja -suunnitelmat
 • Viitesuunnitelmat
 • Kiinteistöjen kehittämissuunnitelmat ja käyttötarkoitusmuutokset
 • Toiminnalliset – ja potentiaalitarkastelut
 • Suunnitteluyhteistyön koordinointi ja viranomaisyhteistyö

Rakennus­suunnittelu

Suunnittelemme laaja-alaisesti erilaisia kohteita sekä uudisrakennuksia että peruskorjauksia. Lähes kaikkien kohteiden suunnittelu tehdään tietomallintamalla (BIM). Huomioimme suunnittelutyössämme kohteen rakennushistorialliset arvot ja suojelukohteiden erityispiirteet. Kokemusta löytyy laajuudeltaan ja kestoltaan hyvinkin erilaisista hankkeista. Meille tärkeää on:

 • Ajaton, tyylikäs ja toimiva arkkitehtuuri
 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhteistyö hankkeessa
 • Käytännönläheisyys
 • Suunnitelman sopivuus ympäristöön

Tarjoamme

 • Rakennushankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävät
 • Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu
 • Kiinteän sisustuksen ja kiintokalusteiden suunnittelu
 • Piha- ja vihersuunnittelu
 • Rakennusten ja tilojen visualisointi ja havainnekuvat
 • Tietomallinnus ja tietomallitarkastelut

Työympäristö­kehittäminen

Nykypäivän muuttuva työelämä ja muuttuvat käyttäjätarpeet vaativat kiinteistöiltä sekä tiloilta muuntojoustavuutta ja kestäviä ratkaisuja. Kokonaisvaltainen läpivienti tarvemäärityksistä toteutussuunnitteluun on onnistuneen hankkeen A ja O.

Tarjoamme:

 • Tarvekartoitus ja analyysit asiakkaan tarpeen sekä tavoitteiden mukaan
 • Kohteen potentiaalikartoitukset ja kehityssuunnitelmat
 • Tilasovitukset ja tilankäyttösuunnitelmat
 • Käyttäjien osallistaminen, yrityksen tai asiakkaan toimintakulttuurin peilaaminen prosessiin, sekä tilasuunnittelu tavoitteiden mukaisesti nykyinen ja uudistuva toimintakulttuuri huomioiden
 • Työympäristökonseptien laatiminen ja konseptien päivitykset
 • Muutosjohtaminen, muutosviestintä ja pelisääntöjen laatiminen yhdessä alihankkijaverkostomme kanssa

Sisustus­arkkitehtuuri

Kokonaisvaltainen sisustussuunnittelu huomioi tilan arkkitehtuurin sekä vastuulliset tuote- ja materiaalivalinnat. Toimivat, tehokkaat, viihtyisät ja toimintaa tukevat tilaratkaisut ovat osaavan sisustussuunnittelun tulosta. Meidän tärkein tehtävämme on kuunnella asiakasta ja tuottaa linjausten mukaisesti paras mahdollinen lopputulos.

Teemme laaja-alaisesti sisustus- ja tilasuunnittelua pääasiassa julkisiin tiloihin, aina tarvemäärityksestä tilasovitussuunnitteluun ja kalusteiden tilaukseen.

Tarjoamme:

 • Tarpeiden määrittely
 • Käyttäjien osallistaminen; työpajat, kehityspalaverit, kyselyt ja mittaroinnit
 • Tilasuunnittelu
 • Kiinto- ja irtokalustesuunnittelu
 • Pintamateriaali- ja värityssuunnittelu
 • Erikoistilojen suunnittelu
 • Opasteiden- ja visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • Hankinta-asiakirjojen laatiminen ja kilpailutusprosessin hoitaminen
 • Tilojen 3D- havainnekuvat
 • Tietomalliin  (IFC) suunnittelu
 • Konseptien laatiminen ja niiden päivitykset